Like Page để cập nhật tin mới ngay trên facebook nhé

Ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung: Trình bày nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nguyên tắc này được thể hiện trong hiến pháp năm 2013 như thế nào?

Facebook Comments