Like Page để cập nhật tin mới ngay trên facebook nhé

Ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung: định hướng hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách để nâng cao phẩm chất, năng lực, trách nhiệm công vụ, trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay

Facebook Comments