Like Page để cập nhật tin mới ngay trên facebook nhé

Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên cao cấp: Bộ câu hỏi và đáp án nội dung tổ chức và hoạt động của nhà nước và quản lý hành chính nhà nước; Quản lý công chức - công vụ và văn bản

Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên cao cấp: Bộ câu hỏi và đáp án nội dung tổ chức và hoạt động của nhà nước và quản lý hành chính nhà nước; Quản lý công chức - công vụ và văn bản (116 trang).

Phần 1. Tổ chức và hoạt động của nhà nước và quản lý hành chính nhà nước (09 câu hỏi và đáp án)
Phần 2. Quản lý công chức - công vụ (16 câu hỏi và đáp án)
Phần 3. văn bản (06 câu hỏi và đáp án)

Facebook Comments