Like Page để cập nhật tin mới ngay trên facebook nhé

Ôn thi chuyên viên cao cấp: Hướng dẫn ôn thi chuyên viên cao cấp, gồm 05 chuyên đề (190 trang)

Ôn thi chuyên viên cao cấp: Hướng dẫn ôn thi chuyên viên cao cấp, gồm 05 chuyên đề (190 trang)
Chuyên đề 1. Hệ thống chính trị và tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam
Chuyên đề 2. Chế độ công vụ và cải cách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ
Chuyên đề 3. Đánh giá hệ thống văn bản trong cơ quan nhà nước 
Chuyên đề 4. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án 
Chuyên đề 5. Phân tích và đánh giá chính sách công

Facebook Comments